Menu Midi Express

8.00 €
9.50 €
8.20 €
11.90 €
10.90 €
10.90 €
9.90 €

Menu Yakitori

11.50 €
14.30 €
15.80 €
15.90 €
16.90 €

Menu Mixte

13.50 €
15.00 €
14.60 €
15.90 €
19.90 €

Menu Ravioli

14.10 €
14.10 €
14.10 €
14.10 €
13.50 €

Menu Bento

17.30 €
17.30 €

Menu Grillade

13.20 €
13.60 €
14.50 €
10.40 €
10.80 €
11.80 €
10.40 €
10.80 €
11.80 €
13.20 €

Menu Poisson cru

13.90 €
14.50 €
16.70 €
11.00 €
11.00 €
16.00 €
13.80 €
15.00 €
12.90 €
13.50 €
10.10 €
13.90 €
14.90 €
15.90 €
15.90 €
19.90 €
16.90 €
21.90 €

Menu Sashimi

10.90 €
12.90 €
17.90 €
17.90 €
13.50 €
13.50 €

Menu Chirashi

14.50 €
15.50 €
15.90 €
15.90 €
14.50 €
15.90 €

Poké Bowl

13.90 €
13.90 €

Grand Bateau

46.00 €
52.00 €
58.00 €